maak de zinnen af

Voor mijn leerlingen!

We gaan weer zinnen afmaken! Kijk goed naar het voorbeeld in het bovenste blok.
– we maken alleen “gewone/normale” Nederlandse zinnen (dus geen vraagzinnen);
– een “gewone/normale” Nederlandse zin begint altijd met:
1) het antwoord op de vraag “wie doet iets?”. Dat heet het onderwerp;
2) de persoonsvorm, dat is het enige vervoegde werkwoord dat in de zin staat en bij het onderwerp hoort;
– daarna komen de woorden die horen bij 3), 4), 5) of 6);
– van de nummers 3), 4), 5) of 6) hoef je niet alles te gebruiken.

– maak nu zelf de zinnen af in dezelfde volgorde als in het voorbeeld;

Als je het moeilijk vindt of als je nog vragen hebt, dan kunnen wij er in de les over praten! Vraag aan mij wat je niet begrijpt of wat er moeilijk is!

1) wie? (het onderwerp)
2) persoons-
vorm (het vervoegde
werkwoord)
3) wanneer?         (tijd)
4) hoe lang? (tijd)
5) wat?
6) waar? (plaats)
Moeder drinkt ’s morgens een kwartier koffie in de kamer.
Mijn zusje gaat naar huis.
De buurjongen speelt gitaar.
De bloemen op mijn balkon bloeien  de hele zomer.

De flat ______________________________________________________

De school ____________________________________________________

De tuin______________________________________________________

De kinderen Hamza en Badria _____________________________________

Twee katten___________________________________________________

Onze hond____________________________________________________

Mijn werk in de stad_____________________________________________

Ik heb_______________________________________________________

De jongen eet__________________________________________________

Zamzam kookt_________________________________________________

De baby______________________________________________________

Onze neef Hassan________________________________________________

Onze buren____________________________________________________

De bomen in mijn tuin_____________________________________________

De kinderen van de buren__________________________________________

Asma gaat_____________________________________________________

De auto in de straat_______________________________________________

De winkels in het winkelcentrum_____________________________________

Mijn broek____________________________________________________

De nieuwe jurk van mijn zusje _______________________________________

Advertenties