zinnen maken

Voor mijn leerlingen!
Volgorde van de woorden in een Nederlandse zin

Let op de volgorde van het onderwerp (=Nadia, hij/zij, ik, jij, wij, jullie, de kinderen, de jongen, moeder …..) en de persoonsvorm (= het eerste vervoegde werkwoord in de zin, dat hoort bij het onderwerp).

– Maak van de “normale” zinnen telkens één vraagzin (=?) en één zin die met andere woorden, dus niet met het onderwerp of de persoonsvorm, begint.
– Onderstreep alle werkwoorden in de zinnen.

1. Nadia gaat morgen met de klas op reis.

____________________________________________________________?

Morgen_______________________________________________________

2. De kinderen hebben volgende week vakantie.

____________________________________________________________?

Volgende week__________________________________________________

3. Wij moeten vrijdag boodschappen halen.

____________________________________________________________?

Vrijdag_______________________________________________________

4. Gaat de jongen met de tram naar school? (let op! Dit is al een vraagzin)

(let op! hier een “gewone”zin maken)__________________________________

Met de tram ___________________________________________________

5. Gaat moeder morgen met de taxi naar het ziekenhuis?

(let op! “gewone” zin maken) ________________________________________

Met de taxi ____________________________________________________

6. Nadia maakt altijd haar huiswerk. ____________________________________________________________?

Haar huiswerk __________________________________________________

7. Jullie mogen auto rijden met 18 jaar. ____________________________________________________________?

Met 18 jaar ____________________________________________________

8. De arbeider bouwt het huis in zijn vrije tijd. ____________________________________________________________?

In zijn vrije tijd _________________________________________________

Het huis ______________________________________________________

Advertenties